Vyberte si z našich
programů pro učitele

Pro sborovnu

 • Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě

 • Jak na osobnostní a sociální výchovu (Úvod do osobnostní a sociální výchovy)

 • Metody osobnostní a sociální výchovy

 • Lekce osobnostní a sociální výchovy

 • Práce s pravidly ve školní třídě

 • Společná setkávání třídního učitele a žáků ve škole

 • Jak pracovat se žáky na rozvoji vztahů prostřednictvím aktivit

 • Práce s pravidly ve školní družině

 • Jak vést a motivovat (Styly vedení a práce s motivací)

 • Týmová spolupráce

 • Jak učit žáky lépe se učit

 • Jak rozvíjet tvořivost

 • Základní orientace v problematice šikany

 • Metodika adaptačního soustředění pro 1. třídu základní školy

 • Metodika adaptačního soustředění pro 6. třídu ZŠ a primu víceletého gymnázia

 • Rozvoj vztahů ve skupině při aktivitách v přírodě

 • Dobrodružné hry v přírodě a jejich využití v pedagogické praxi

 • Výzvou k rozvoji osobnosti žáka i celé školní třídy

 • Konstruktivní komunikace se žáky

 • Asertivní dovednosti

 • Třídnické hodiny na střední škole

 • Práce s pravidly na střední škole

 • Týmová spolupráce na střední škole

 • Konstruktivní komunikace pro učitele na střední škole

 • Asertivní dovednosti pro učitele na střední škole

 • Jak na osobnostní a sociální výchovu v mateřské škole

 • Startujeme do nového školního roku

 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

 • Novinky v oblasti první pomoci pro absolventy kurzů ZNZZ nebo ZZA

Pro školní metodiky prevence

 • Diagnostika třídy pro školní metodiky prevence

 • Metody OSV pro školní metodiky prevence

 • Ukázky programů primární prevence pro školní metodiky prevence

Pro třídní učitele

Pro učitele

Projekt Odyssea, z. s. je akreditovanou institucí, způsobilou k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena MŠMT pod. č.j.: MSMT- 42124/2020-1, platnost akreditace do 12. 11. 2026.

Seznam 29 akreditovaných vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditaci udělilo MŠMT pod č.j.: MSMT 32249/2020-5-814. Platnost akreditace se stanoví do 12. 11. 2023.

Nevíte, který kurz
vybrat?

Pomůžeme vám vybrat ten nejvhodnější.