Diagnostika třídy pro školní metodiky prevence

Diagnostika třídy pro školní metodiky prevence

Anotace

Provedeme diagnostiku vztahů mezi žáky u vybrané školní třídy na základě
aktivit v rozsahu 4 vyuč. hodin a následný rozbor s učitelem a písemnou
závěrečnou zprávou /1h

Cíl

Cílem je poskytnout pomoc školnímu metodikovi prevence při řešení nejasných situací vztahů mezi žáky v konkrétní třídě a při realizaci školního preventivního programu

Rozsah

5 vyučovacích hodin

Cena

Cena 7.000 Kč. Program
zahrnuje práci dvou lektorů se skupinou žáků, nebo školní třídou, pomůcky,
závěrečnou zprávu a následný reflektující rozhovor s učitelem