Konstruktivní komunikace se žáky

Konstruktivní komunikace se žáky

Anotace

Kurz, který nás dovede ke zjištění, zda skutečně komunikujeme konstruktivně. Nabídne porozumění komunikačním situacím, které hodnotíme jako nepříliš vydařené. Jsme-li ochotni, vybavíme se komunikačními technikami, které neporušují vzájemné vztahy v interakci. A můžeme být v komunikačních situacích spokojenější.

Cíl

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé SOŠ a SOU, učitelé mateřských škol, učitelé ZUŠ a SUŠ

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé SOŠ a SOU, učitelé mateřských škol, učitelé ZUŠ a SUŠ

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.