Práce s pravidly ve školní družině

Práce s pravidly ve školní družině

Anotace

Seminář s dílnou provede aktivně účastníky tématem pravidel i v tak pohyblivé skupině, jako je oddělení školní družiny. Dojdeme k porozumění potřeby i fungování pravidel.

Cíl

Účastníci se seznámí s tím, že pravidla by měla být spojena se společně sdílenými cíli. Vyzkouší si formulovat konkrétní pravidla pro svoji skupinu ve školní družině. Seznámí se s rozdílem mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Projdou několika aktivitami, ze kterých je možné prožitkovým způsobem vyvozovat pravidla pro vzájemné soužití ve školní družině. Sestaví konkrétní doporučení pro formulaci pravidel ve školní družině a pro reagování ne jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Cílová skupina

Vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé 1.stupně ZŠ a učitelé 2.stupně ZŠ

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.