Metodika adaptačního soustředění pro 1. třídu základní školy

Metodika adaptačního soustředění pro 1. třídu základní školy

Anotace

Kurz je určen pro pedagogy, kteří chtějí svým prvňákům usnadnit začátek školní docházky a chtějí od počátku budovat dobrý kolektiv třídy. Smyslem je, aby děti chodily do školy rády a těšily se i na kamarády a na ostatní spolužáky.

Cíl

Účastníci se seznámí s fázemi vývoje skupin v čase a na jejich základě budovanou dramaturgií adaptačního soustředění. Projdou aktivitami s konkrétními cíli v oblasti vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na adaptačním soustředění. Seznámí se s krizovými situacemi, ke kterým na adaptačních soustředěních dochází a s možnostmi jejich řešení. Připraví design adaptačního soustředění pro vlastní školu, obsahující konkrétní cíle, aktivity a náměty pro reflexi.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.