Asertivní dovednosti

Asertivní dovednosti

Anotace

Kurz nás přivede k zamyšlení, nakolik se naše okolí, ale i my sami chováme a jednáme asertivně. Můžeme zhodnotit přínosy asertivního jednání pro zlepšení našeho prožívání nepříjemných komunikačních situací. Rozhodně si situace přehrajeme a najdeme jejich možná řešení. Umění být asertivní využijeme kdekoliv.

Cíl

Účastníci se zlepší ve svých asertivních dovednostech. Naučí se odlišovat agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Seznámí se s tím, co je a co není asertivita a na jakých principech funguje. Účastníci se také seznámí s asertivními technikami a vyzkouší si je v praxi, např.: navazování a rozvíjení vztahů, odmítání žádosti o laskavost, uplatňování oprávněného požadavku a reakce na kritiky.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé mateřských škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.