Týmová spolupráce

Týmová spolupráce

Anotace

Seminář s dílnou, který strhne všechny pedagogy ze sborovny do akce. S velkou dávkou humoru, zaujetí a radostí pronikneme do podstaty spolupráce mezi lidmi. Rozhodně po jeho absolvování bude sborovna silnějším týmem. Lze realizovat v prostředí školy i na výjezdním školení.

Cíl

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace a spolupráce se členy v pracovním týmu. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu, budou mít příležitost prozkoumat, jaký má konstruktivní a destruktivní komunikace vliv na průběh a výsledky týmové spolupráce.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ

Rozsah

8 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.