Lekce osobnostní a sociální výchovy

Lekce osobnostní a sociální výchovy

Anotace

Kurz inspiruje k tomu, jak propojovat osobnostní a sociální výchovu do výuky a nabízí množství konkrétních příkladů pro praxi. Poskytuje komplexní vhled k přínosům i hlubší pochopení podmínek realizace témat OSV. K tomu využívá již vyzkoušené ukázky a projekty.

Cíl

Účastníci se seznámí s tím, co to je a jak funguje osobnostní a sociální výchova (OSV). Získají přehled materiálů – Lekcí OSV, které obsahují konkrétní cíle, jim odpovídající metody a nápady pro reflexi. Zlepší se v dovednostech plánování a realizace výuky s cíli OSV. Vyzkouší si zformulovat konkrétní cíl OSV a vést k němu aktivitu s reflexí. K tomu dostanou od lektora zpětné vazby.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

12 vyučovacích hodin

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.