Jak na osobnostní a sociální výchovu v mateřské škole

Jak na osobnostní a sociální výchovu v mateřské škole

Anotace

Kurz je naladěn na potřeby a podmínky učitelek konkrétní mateřské školy. Přináší zamyšlení a porozumění tomu, co přinášejí témata OSV v práci s nejmenšími dětmi učitelkám i dětem samotným. Kurz je výbornou příležitostí naladit lidsky i profesně sborovnu a ujasnit si cíle a vize školy. Využívá prostředí mateřské školy vevnitř i venku.

Cíl

Účastníci programu se seznámí s tím, co to je osobnostní a sociální výchova (OSV), jaké má cíle, metodické principy a jaký má obsah (jaká témata do ní patří). Porovnají očekávané výstupy OSV a klíčové kompetence v RVP PV a zformulují, co mají společného. Provedou reflexi, jak s OSV pracují na své mateřské škole a jak by práci s tématy OSV mohli vylepšit.

Cílová skupina

Učitelé mateřských škol a asistenti pedagoga

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.