Novinky v oblasti první pomoci pro absolventy kurzů ZNZZ nebo ZZA

Novinky v oblasti první pomoci pro absolventy kurzů ZNZZ nebo ZZA

Anotace

Kurz osvěží znalosti z již dříve absolvovaných školení, vyvrátí mýty o první pomoci a seznámí s nejnovějšími postupy. Většinou účastníci zjišťují, co všechno zapomněli. Proto kurz nabízí také simulovaná zranění a praktické postupy, které si všichni vyzkouší.

Cíl

Účastníci se seznámí s aktuálními postupy při první pomoci, získají praktické dovednosti v poskytování první pomoci, tak aby mohli první pomoc poskytnout žákům nebo kolegům při vyučování ve škole i jinde. Vyzkouší si prakticky vybrané postupy první pomoci a nezbytného ošetření. Budou mít příležitost vyhodnotit svoji reakční pohotovost v modelové situaci.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé mateřských škol, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, kteří již v minulosti absolvovali kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí.

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.