Podmínky zpracování osobních údajů

Platné od 1. 8. 2023

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů spolkem Projekt Odyssea, z. s. se sídlem Novoškolská 696/2, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha, IČ: 26618745, spisová značka L 13484 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto správcem osobních údajů.

 

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů pro účely:

  1. Monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa.
  2. Shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem marketingové či obchodního sdělení.

zpracování

Spolek Projekt Odyssea, z.s. zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů je pro účely uvedené pod písm. a) a b) nezbytným předpokladem, a to v souvislosti s plněním služeb, příp. plněním právních povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

Používáme soubory cookies, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak náš web používáte, zlepšit váš uživatelský zážitek, umožnit externím reklamním společnostem pomoci nám zobrazovat na internetu reklamy přizpůsobené vašim zájmům.

Údaje týkající se monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Údaje o potenciálních klientech shromažďované za účelem marketingové či obchodního sdělení jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům spolku Projekt Odyssea z.s., a/nebo níže uvedeným zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování:

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, pro účel zpracování uvedený pod písm. a)
  • Facebook, Facebook Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, pro účel zpracování uvedený pod písm. b)vech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na: přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Spolek Projekt Odyssea z.s. nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu.

Spolek Projekt Odyssea z.s není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.

V případě potřeby více informací ke zpracování osobních údajů naší společností se můžete obrátit na adresu odyssea@odyssea.cz