Ukázka vedení třídnické hodiny

Ukázka vedení třídnické hodiny

Anotace

Ukázka vedení třídnické hodiny se žáky vedené lektorem na vybrané téma, např. s cíli OSV, rozvoje vztahů aj./1h a rozbor/2h

Cíl

Cílem je poskytnout inspiraci třídnímu učiteli pro vedení třídnických hodin

Rozsah

3 vyučovací hodiny

Cena

Cena 6.000 Kč. Cena zahrnuje práci lektora a následný reflektující metodický rozhovor s učitelem.