Podmínky kurzů pro učitele

1. Výběr kurzu

 • Konzultace & výběr programu
 • Rezervace termínu
 • Potvrzení termínu a zaslání závazné objednávky mailem na adresu: koordinator@odyssea.cz

2. Před kurzem

 • Program uzpůsobíme na míru konkrétní skupiny pedagogů
 • Nastavení cílů a domluva harmonogramu
 • Domluvení vhodného prostoru

3. Průběh

 • Seminář s jednou skupinou pedagogů vede vždy jeden lektor, není-li domluveno jinak
 • Může probíhat více seminářů souběžně pro více skupin
 • Seminář je zakončen sdílením zkušeností a písemnou evaluací účastníků

4. Cena

 • Cena kurzů pro pedagogy je smluvní. Odvíjí se od rozsahu kurzů a počtu lektorů. U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů
 • V ceně programů je zahrnuta příprava, lektorné, pomůcky, učební materiály, evaluace s pedagogy, evaluační dotazník, závěrečný rozhovor s vybraným pracovníkem školy nebo vedením školy, písemné shrnutí evaluačních dotazníků a osvědčení o absolvování DVPP pro každého účastníka.

Podávání stížnosti

Klient, tj. objednatel či účastník programu a jeho zákonný zástupce, nebo pedagog, může v případě potřeby podat stížnost na poskytovaný program, např. na průběh a organizaci programu, aj. k rukám správní rady Projektu Odyssea, z. s. následujícími způsoby:

 • Písemně poštou na adresu sídla organizace Projektu Odyssea, z. s. 
 • Písemně elektronicky na mail: odyssea@odyssea.cz

Správní rada projedná stížnost a navrhne řešení. Klient bude písemně informován do 30 dnů o způsobu řešení stížnosti.