Práce s pravidly na střední škole

Práce s pravidly na střední škole

Anotace

Seminář s dílnou nabízí zamyšlení, sdílení zkušeností i inspirativní náměty, jak vytvářet, chápat, přijímat a uplatňovat pravidla vzájemného vycházení i jiná ve školní třídě.

Cíl

Účastníci se seznámí s tím, že pravidla by měla být spojena se společně sdílenými cíli. Vyzkouší si formulovat konkrétní pravidla pro svoji třídu. Seznámí se s rozdílem mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Projdou několika aktivitami, ze kterých je možné prožitkovým způsobem vyvozovat pravidla pro vzájemné soužití ve třídě. Sestaví konkrétní doporučení pro formulaci pravidel ve třídě a pro reagování ne jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Cílová skupina

Učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.