Metody OSV pro školní metodiky prevence

Metody OSV pro školní metodiky prevence

Anotace

Nabízíme ukázku použití metod OSV na vybraném preventivním programu se žáky v rozsahu 4 vyuč. hodin a následný metodický rozhovor/2h.

Cíl

Cílem je poskytnout metodickou
oporu školnímu metodikovi prevence pro vedení preventivních programů

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Cena

Cena 8000 Kč. Program zahrnuje práci dvou lektorů se skupinou
žáků, nebo školní třídou, pomůcky a pracovní listy pro učitele, následný
reflektující metodický rozhovor s učitelem