Jak vést a motivovat (Styly vedení a práce s motivací)

Jak vést a motivovat (Styly vedení a práce s motivací)

Anotace

Seminář s dílnou poskytne zamyšlení nad vlastním přístupem učitele i koncepcí celé sborovny k tématu. Nabídne diskuzi i praktické zkušenosti přenositelné do praxe. Zjistíme, jak vzniká u žáků iniciativa a jak ji můžeme podpořit.

Cíl

Účastníci se seznámí se styly vedení a s tím, jak funguje motivace a stimulace. Ujasní si, jak se OSV dívá na problematiku vedení lidí. V simulovaných situacích si někteří z účastníků vyzkouší vedení skupiny a společně se skupinou zreflektují, do jaké míry používali styl vedení tak, aby korespondoval se situací ve skupině. Provedou analýzu toho, jaké stimulační nástroje používají ve své práci a jak by jejich užití mohli doplnit a vylepšit. Na závěr zformulujme doporučení do praxe.

Cílová skupina

Učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.