Jak rozvíjet tvořivost

Jak rozvíjet tvořivost

Anotace

Seminář s dílnou nabídne účastníkům prožitek pohody, humoru a neomezenou míru seberealizace. Toto velice úspěšné téma je vhodné i pro povzbuzení celé sborovny.

Cíl

Účastníci se seznámí s tím, na jakých základech tvořivost funguje. Projdou prací s vybranými technikami, které tvořivost rozvíjejí. V situacích, které dají dohromady, si vyzkouší tyto techniky použít. Od lektora dostanou zpětné vazby

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.