Jak pracovat se žáky na rozvoji vztahů prostřednictvím aktivit

Jak pracovat se žáky na rozvoji vztahů prostřednictvím aktivit

Anotace

Velice úspěšný seminář, na kterém se nikdo z účastníků nenudí, protože si všechny typy aktivit může každý vyzkoušet. Uvede do pohybu všechny učitele ze sborovny! Pocit radosti ze sblížení a stmelení všech účastníků je zaručen.

Cíl

Učitelé získají dovednosti vybírat vhodné aktivity a prakticky naplňovat smysluplné setkávání žáků při společných akcích ve třídě. Budou mít příležitost vyzkoušet si a vést aktivity zaměřené na rozvoj vztahů mezi žáky. Zažijí spolupráci v pozitivní atmosféře. Seznámí se také se zdroji aktivit.

Cílová skupina

Učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga.

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.