Výzvou k rozvoji osobnosti žáka i celé školní třídy

Výzvou k rozvoji osobnosti žáka i celé školní třídy

Anotace

Seminář s dílnou nám ujasní, co je výzva, jak působí na jedince i skupinu. Zjistíme, jak výzva vzniká, jak ji lze nabízet a kde jsou hranice mezi podporou a nátlakem. Důraz klademe na princip svobodné volby jako podmínky osobnostního rozvoje při uchopování výzvy.

Cíl

Účastníci se seznámí se zásadami vedení aktivit v přírodě.  Projdou vybranými aktivitami s konkrétními cíli v oblasti řešení problémů, rozhodovacích dovedností, vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na téma rozvoj vztahů. Seznámí se s problémovými situacemi, ke kterým ve skupině dochází při aktivitách v přírodě a s možnostmi jejich řešení. Definují možné přínosy aktivit v přírodě pro žáky.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

8 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.