Společná setkávání třídního učitele a žáků ve škole

Společná setkávání třídního učitele a žáků ve škole

Anotace

Seminář s dílnou se zaměřuje na podmínky, rizika a přínosy školních aktivit nad rámec běžného rozvrhu. Nabízí sdílení zkušeností účastníků i otevřenou diskuzi. Některé analýzy vyplynou z vyzkoušených aktivit.

Cíl

Učitelé si ujasní poslání společného setkávání se žáky ve škole mimo vyučování. Získají dovednosti vytvářet, plánovat a prakticky naplňovat smysluplné setkávání žáků. Budou mít příležitost promyslet svůj osobní přístup k žákům a posoudit, jaké používají formy práce se žáky na pólech: řízení třídy – vedení třídního kolektivu. Zjistí, jaké výhody spolupráce se žáky třídním učitelům společná setkávání, akce či jednotlivé aktivity poskytují.

Cílová skupina

Učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.