Komunikace se žáky

Komunikace se žáky

Anotace

Nabízíme supervizi vedení výukové hodiny učitelem s cílem konstruktivní komunikace se žáky v rozsahu 1 vyuč. hodiny a s následným supervizním rozhovorem/ 1h.

Cíl

Cílem je poskytnout zpětnou vazbu a oporu učiteli pro vedení vyučovacích hodin

Rozsah

2 vyučovací hodiny

Cena

Cena 5.000 Kč. Program zahrnuje práci supervizora – pozorování s předem domluveným cílem a rozhovor s učitelem na podkladě pozorování a poznámek.