Základní orientace v problematice šikany

Základní orientace v problematice šikany

Anotace

Kurz je vhodný pro všechny pedagogy, kteří chtějí a potřebují porozumět vztahům mezi žáky a jevům, které je ohrožují. Nabízí příležitost porozumět rizikovému chování žáků. Důraz a vážnost klademe na rozpoznávání agresivního a manipulativního jednání a na reakci učitele na toto jednání u žáků. Kurz vede k pochopení počátků a situací šikany, včetně postupů jejího řešení, u pedagogů celé sborovny. Pomáhá preventivnímu týmu školy, aby všichni pedagogové rozuměli cílům a snahám o vytváření bezpečného klimatu ve třídách a ve škole.

Cíl

Účastníci se zevrubně seznámí s tím, co je a není šikana, jaké má projevy, jak se vyvíjí v čase. Dotkneme toho, jak se OSV dívá na šikanu a jak lze OSV využít k prevenci šikany. Ukážeme si, jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením. Těžiště kurzu je v nácviku postupu, jak vyšetřit a řešit šikanu od prvního informování, přes rozhovory se svědky, ochranu oběti až po rozhovor s agresorem a následnou práci se třídou.

Cílová skupina

Ředitelé škol a š1kolských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ , učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé gymnázií

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.