Konstruktivní komunikace pro učitele na střední škole

Konstruktivní komunikace pro učitele na střední škole

Anotace

Kurz, který nás dovede ke zjištění, zda skutečně komunikujeme konstruktivně, jak se žáky, tak ve sborovně nebo s rodiči. Nabídne porozumění komunikačním situacím, které hodnotíme jako nepříliš vydařené. Jsme-li ochotni, vybavíme se komunikačními technikami, které neporušují vzájemné vztahy v interakci. A můžeme být v komunikačních situacích spokojenější. Jedině konstruktivní komunikace vede k trvalé spolupráci.

Cíl

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi z prostředí střední školy.

Cílová skupina

Učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.