Asertivní dovednosti pro učitele na střední škole

Asertivní dovednosti pro učitele na střední škole

Anotace

Kurz nás přivede k zamyšlení, nakolik se naše okolí, ale i my sami chováme a jednáme asertivně. Můžeme zhodnotit přínosy asertivního jednání pro zlepšení našeho prožívání nepříjemných komunikačních situací. Rozhodně si situace přehrajeme a najdeme jejich možná řešení. Asertivita a nabízený respekt motivují zejména žáky na 3.stupni k odpovědnému chování.

Cíl

Účastníci se zlepší ve svých asertivních dovednostech. Naučí se odlišovat agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Seznámí se s tím, co je a co není asertivita a na jakých principech funguje. Účastníci se také seznámí s asertivními technikami a vyzkouší si je v praxi (navazování a rozvíjení vztahů, odmítání žádosti o laskavost, uplatňování oprávněného požadavku a reakce na kritiky). Účastníci vyhodnotí výhody uplatňování asertivity v praxi střední školy.

Cílová skupina

Učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.