Práce s pravidly ve školní třídě

Práce s pravidly ve školní třídě

Anotace

Proč dětem nestačí školní řád? K čemu nám slouží pravidla ve třídě? A proč nefungují? Co vše patří do pravidel třídy? Tyto otázky probereme na semináři s dílnou. Formulaci pravidel si vyzkoušíme. Zjistíme, jak pravidla vymáhat a jak nastavit společně se žáky také sankce.

Cíl

Účastníci se seznámí s tím, že pravidla by měla být spojena se společně sdílenými cíli. Vyzkouší si formulovat konkrétní pravidla pro svoji třídu. Seznámí se s rozdílem mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Projdou několika aktivitami, ze kterých je možné prožitkovým způsobem vyvozovat pravidla pro vzájemné soužití ve třídě. Sestaví konkrétní doporučení pro formulaci pravidel ve třídě a pro reagování ne jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé gymnázií

Rozsah

8 vyučovacích hodin (45minutových)

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.