Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Anotace

Kurz naučí spolehlivě poskytnout první pomoc a základní ošetření v případě potřeby při situacích ve škole a při školních akcích. Nabízí simulovaná zranění a praktické postupy, které si všichni vyzkouší.

Cíl

Účastníci získají základní zdravotnické znalosti, Vyzkouší si vybrané praktické dovednosti v poskytování první pomoci žákům i kolegům, které budou moci využít při vyučování ve škole i jinde. Vyzkouší si vybrané postupy první pomoci a nezbytného ošetření. Budou mít příležitost vyhodnotit svoji reakční pohotovost v modelové krizové situaci.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé mateřských škol, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga

Rozsah

20 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.