Podmínky kurzů pro žáky

1. Výběr kurzu

 • Konzultace & výběr programu
 • Rezervace termínu
 • Po potvrzení termínu zašleme návrh smlouvy k doplnění
 • Smlouvu vzájemně potvrdíme a zašleme mailem

2. Před kurzem

 • Program uzpůsobíme na míru
 • Informace o stavu třídy (v případě selektivní primární prevence)
 • Nastavení cílů kurzu

3. Průběh

 • Kurz vždy vede lektorská dvojice
 • Část programu probíhá i venku, na hřišti, v okolí školy
 • Závěrečná evaluace s účastníky

4. Po kurzu

 • Závěrečný rozhovor s třídním učitelem
 • Rozhovor s preventivním týmem školy
 • Zaslání závěrečné zprávy

5. Cena

 • Řídí se rozsahem kurzu
 • Zahrnuje  přípravu, lektorné, pomůcky, evaluace se žáky, evaluační dotazník, závěrečný rozhovor s třídním učitelem, případně rozhovor s preventivním týmem školy a závěrečnou  zprávu v el. podobě.
 • Zahrnuje práci zdravotníka
 • Pro konání mimo Prahu přičítáme  dopravu
 • Během výjezdových kurzů požadujeme dopravu,  stravu a ubytování lektorů

Podávání stížnosti

Klient, tj. objednatel či účastník programu a jeho zákonný zástupce, nebo pedagog, může v případě potřeby podat stížnost na poskytovaný program, např. na průběh a organizaci programu, aj. k rukám správní rady Projektu Odyssea, z. s. následujícími způsoby:

 • Písemně poštou na adresu sídla organizace Projektu Odyssea, z. s. 
 • Písemně elektronicky na mail: odyssea@odyssea.cz

Správní rada projedná stížnost a navrhne řešení. Klient bude písemně informován do 30 dnů o způsobu řešení stížnosti.