Týmová spolupráce na střední škole

Týmová spolupráce na střední škole

Anotace

Seminář s dílnou inspiruje k zamyšlení nad spoluprací sborovny i žáků ve třídě. Je to výborná příležitost prozkoumat podmínky konstruktivní spolupráce i prožít zajímavé aktivity. Spolehlivě pozitivně naladí sborovnu.

Cíl

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace jako základu pro spolupráci. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy, kterou použít. Naučí se rozlišovat skupinu a tým. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Cílová skupina

Učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.