Jak na osobnostní a sociální výchovu (Úvod do osobnostní a sociální výchovy)

Jak na osobnostní a sociální výchovu (Úvod do osobnostní a sociální výchovy)

Anotace

Seminář s dílnou poskytne základní vhled do OSV. Je vhodný pro učitele, kteří mají s OSV jen malé nebo žádné zkušenosti. Hodí se však i těm učitelům, kteří si chtějí téma osvěžit. Naladí sborovnu na stejnou vlnu.

Cíl

Účastníci programu se zorientují v tom, co to je osobnostní a sociální výchova (OSV), jaké má cíle, metodické principy a jaký má obsah (jaká témata do ní patří). Provedou reflexi, jak s OSV pracují na své škole a jak by práci s tématy OSV mohli vylepšit.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

6 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.