Základní čísla o našich
programech

2012 – 2022

Co máme za sebou?

169

Kurzů pro učitele

3 380 proškolených učitelů

1 272

Kurzů pro třídy

31 800 dětí se zážitkem

74

Interních školení

20 lektorů

data o odyssee

Jak rosteme?

Za posledních 10 let jsme zvládli realizovat více než 1200 programů pro třídy. Jestliže v roce 2011 proběhlo 53 kurzů, v roce 2022 už 250, což znamená 500% nárůst.

Data o odyssee

Jaké programy děláme nejčastěji?

Jednodenní programy se podílejí na naší práci nejvyšším počtem. Výjezdové kurzy většinou absolvujeme na začátku a konci školního roku. V poslední době stoupá počet programů intervenčních, zabývajících se přítomnou šikanou
či problematickým chováním.