Co o nás říkají
učitelé?

Naše děti si Odysseu objevily a vyžádaly samy ještě dříve, než to bylo v plánu! Náhodou jsme se jednou vyskytli na stejném místě ve škole, kde probíhal u šesťáků kurz první pomoci a navíc jsme do něj byli přizváni jako figuranti:-). Tím naše dobrodružství s Odysseou začalo.

Stmelovací kurz byl úplně nejlepším začátkem školy! Radost ze hry, pohyb, spolupráce, empatie. Děkujeme a těšíme se na příště!

Mgr. Olga Fišerová, třídní učitelka
ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8

Děkujeme za úžasný výkon všech lektorů během programů první pomoci.

Mgr. Denisa Mikelová, školní metodik prevence
Masarykova základní škola, Praha – Klánovice

Bylo úžasné vidět, jak děti dokážou fungovat a co na ně platí, a je velmi cenné pro paní učitelku stát se pouhým pozorovatelem. Rovněž následný rozbor pro nás byl velmi přínosný. Ve třídě již visí nová pravidla.

Mgr. Alena Novotná, zástupkyně ředitelky
Adventure School – mateřská a základní škola, s.r.o.

Děkuji za podporu a inspiraci, které od vás dostaly moje kolegyně. Také za zcela konkrétně pojmenované potenciálně rizikové momenty ve třídě, které je však možné při systematické péči v 1. a 2. ročníku ještě dobře podchytit a možná i zcela převést do pozitivních projevů a kamarádského chování.

PhDr. Jan Voda, Ph.D., MBA, ředitel
ZŠ Wonderland Academy

Neskutečně jste nám pomohli. Velmi oceňujeme váš komplexní pohled na třídu a situaci při selektivní prevenci

PhDr. Kateřina Bartošová, zástupkyně ředitele školy a metodička prevence
ZŠ Květňák, Praha 4

Já a celý tým vám všem moc děkujeme za práci s kurzy, cenné rady a postřehy a vaši lidskost a skvělý přístup k žákům i vyučujícím.

Mgr. Karolína Červenková, metodička prevence
2. ZŠ Sokolov