Ukázky programů primární prevence pro školní metodiky prevence

Ukázky programů primární prevence pro školní metodiky prevence

Anotace

Nabízíme ukázku vedení vybraného preventivního programu, např. prevence závislostí, prevence šikany, zdravotnický kurz, lektorů se žáky podle cílů školy v dané konkrétní třídě v rozsahu 4 vyuč. hodin a následující metodický rozhovor/2h se školním metodikem prevence.

Cíl

Cílem je poskytnout praktickou oporu a inspiraci školnímu metodikovi prevence pro tvorbu a realizaci školního preventivního programu

Rozsah

4 vyučovací hodiny

Cena

Cena 8000 Kč. Program zahrnuje práci dvou lektorů se skupinou žáků, nebo školní třídou, pomůcky a následný reflektující rozhovor s učitelem