Startujeme do nového školního roku

Startujeme do nového školního roku

Anotace

Kurz je ideální do přírody. Zaručuje relaxaci a odreagování všem účastníkům i stmelení celé sborovny. Přivede účastníky k zájmu a péči o psychohygienu a vytvoří příležitost ke sblížení pedagogů i příjemných společných zážitků týmu.

Cíl

Účastníci se připraví na nový školní rok po stránce psychické i odborné. Účastníci kurzu si vyzkoušejí a osvojí základy konstruktivní komunikace. Účastníci zažijí v pozitivní atmosféře různé formy spolupráce, zažijí různé typy aktivit v přírodě a zhodnotí přínos aktivit v přírodě pro psychohygienu v profesi učitele. Každý účastník prozkoumá, co jemu pomáhá v přípravě na nový školní rok, vyzkouší si a osvojí rozličné relaxační techniky. Celý učitelský sbor vypracuje společnou strategii a plán relaxačních aktivit. Přenesením plánu do školy vznikne možnost naplnit návazný dlouhodobější cíl kurzu – rozvíjet vzájemnou podporu uvnitř komunity daného učitelského sboru.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

24 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.