Rozvoj vztahů ve skupině při aktivitách v přírodě

Rozvoj vztahů ve skupině při aktivitách v přírodě

Anotace

Seminář s dílnou využívá i venkovní prostředí okolí školy nebo přírody. Nabízí příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak přirozené a funkční jsou aktivity v přírodě a jaký mají vliv na skupinu. Vtáhne spolehlivě všechny do akce.

Cíl

Účastníci se seznámí se zásadami vedení aktivit v přírodě.  Projdou vybranými aktivitami s konkrétními cíli v oblasti vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na téma rozvoj vztahů. Seznámí se s problémovými situacemi, ke kterým ve skupině dochází při aktivitách v přírodě a s možnostmi jejich řešení. Definují možné přínosy aktivit v přírodě pro žáky.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol

Rozsah

8 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.