Metody osobnostní a sociální výchovy

Metody osobnostní a sociální výchovy

Anotace

Kurz umožní hluboký vhled do tématu OSV. Vyzkoušíme si efektivní aktivizující metody, které zabírají i na „dospělé“. Budeme zjišťovat, které metody a proč jsou přínosné právě pro OSV. Budeme sdílet situace, které nás potkávají ve škole a hledat společně jejich řešení.

Cíl

Účastníci se zorientují v metodách osobnostní a sociální výchovy. Seznámí se s postupy, jak pracovat s využitím „běžných školních situací“, jak propojovat OSV s jinými předměty (vzdělávacími obory) a jak pracovat s OSV jako s předmětem. Vybrané postupy zažijí na vlastní kůži a také si sami vyzkoušejí OSV aplikovat pod supervizí.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.