Metodika adaptačního soustředění pro 6. třídu ZŠ a primu víceletého gymnázia

Metodika adaptačního soustředění pro 6. třídu ZŠ a primu víceletého gymnázia

Anotace

Kurz rozvíjí dovednosti učitele postavit dobrý program na adaptačním a stmelovacím soustředění, jak pro úplně novou třídu, tak pro třídu, která spolu pokračuje od prvního stupně základní školy. Každá zvolená aktivita musí mít smysl pro danou skupinu a plnit své cíle. Vybrané aktivity si vyzkoušíme.

Cíl

Účastníci se seznámí s fázemi vývoje skupin v čase a na jejich základě budovanou dramaturgií adaptačního soustředění. Projdou aktivitami s konkrétními cíli v oblasti vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na adaptačním soustředění. Seznámí se s krizovými situacemi, ke kterým na adaptačních soustředěních dochází a s možnostmi jejich řešení. Připraví design adaptačního soustředění pro vlastní školu, obsahující konkrétní cíle, aktivity a náměty pro reflexi.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií

Rozsah

16 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.