Metodika vedení třídnických hodin

Metodika vedení třídnických hodin

Anotace

Společná příprava třídního učitele a metodika pro 5 třídnických hodin.

Cíl

Cílem je poskytnout oporu třídnímu učiteli pro vedení třídnických hodin

Rozsah

3 vyučovací hodiny

Cena

Cena 6.000 Kč. Cena zahrnuje práci lektora a následný reflektující metodický rozhovor s učitelem.