Jak učit žáky lépe se učit

Jak učit žáky lépe se učit

Anotace

Kurz nabízí zamyšlení nad podmínkami učení, nahlíží na aktivizující metody vyučování a umožňuje zhodnocení dosavadního přístupu učitele k žákům i k vyučování. Vytvoří příležitost pracovat s radostí, zaujetím i úsilím.

Cíl

Účastníci se blíže seznámí s tematickým okruhem OSV č. 1 „rozvoj schopnosti poznávání“. Vyjádří se, jak rozumí pojmu „studijní dovednosti“ a k čemu je užitečné umět se učit. Vybrané techniky čtení, práce s pamětí a organizování učiva si vyzkouší v praxi. Na základě kurzu provedou reflexi toho, jak se oni sami učí a co by mohli změnit.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ učitelé gymnázií, asistenti pedagoga

Rozsah

16 vyučovacích hodin

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.