Co všechno nás dělá
Odysseou?

Příběh

Proč jsme Odyssea?

Odyssea znamená cestu za vytouženým cílem. Životní cestu k osobnímu rozvoji provází plno překážek a poznání. Odysseovi pouť trvala deset let, děti mají na zvládnutí svých výzev a seberozvoj ve škole podobnou dobu. Ukazujeme jim, jak řešit svou osobní odysseu – životní výzvy – snadněji, efektivněji a společně v týmu, který táhne za jeden provaz.

Mise

Mise Odyssey

Vytvářet prostředí pro zlepšení podmínek k učení, vztahů ve třídě, rozvoje a výkonu žáků, zlepšovat přístup učitelů k dětem a naučit žáky i učitele konstruktivně komunikovat, spolupracovat, a vést tak lidi ke zlepšení společnosti.

Pilíře

Naše hodnoty

Respekt

Aktivní vytváření stejného prostoru pro druhého i pro sebe. Klíčový postoj uplatňovaný v komunikaci, v jednání s lidmi, v péči o vlastní duševní zdraví a v praktické etice. Základ osobnostní a sociální výchovy.

Odvaha

Snaha inovovat svoji práci. Opuštění bezpečí a jistoty zaběhnutých způsobů myšlení i jednání. Úctyhodná schopnost odpoutat se
od tíživých okolností a překonat překážky, které nás dělí od cíle.

Tvořivost

Projev tvořivosti není pouze otevírání nových témat a objevování nových cest. Nezbytnou součástí tvůrčího procesu je i kvalitní dotahování objevených postupů a jejich následné ověřování.

Profesionalita

Neustálá péče o odbornost a kvalitu vlastní práce. Celoživotní vzdělávání v oboru, sdílení zkušeností, tříbení názorů v diskusích
a interní školení. Vytváření a dodržování standardů kvality pro práci našich lektorů.