Třídnické hodiny na střední škole

Třídnické hodiny na střední škole

Anotace

Seminář s dílnou nabídne sdílení zkušeností účastníků, otevřenou diskuzi i inspiraci pro vedení třídnických hodin. Důraz pokládá hlavně na vytváření programu samotnými žáky. Zabývá se otázkou, proč je důležitá vztahová stránka jejich soužití ve škole.

Cíl

Účastníci zformulují, které konkrétní dovednosti studentů by chtěli rozvíjet na třídnických hodinách. Prožijí ukázky třídnických hodin s konkrétními cíli v oblasti osobnostní a sociální výchovy (OSV). Seznámí se s teorií reflexe a vyzkouší se reflexi vést. Dají dohromady situace ze své praxe, kterým by se chtěli na třídnických hodinách věnovat. Seznámí se s metodikami OSV, ve kterých jsou uvedeny konkrétní cíle OSV, jim odpovídající metody a náměty pro reflexi. V závěru kurzu zformulují možné přínosy třídnických hodin pro studenty na střední škole.

Cílová skupina

Učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

Rozsah

8 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.