Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě

Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě

Anotace

V příjemné atmosféře semináře s dílnou vám nabídneme zamyšlení nad obsahem a způsobem vedení třídnických hodin, ať už jsou pro žáky součástí rozvrhu, nebo jsou dobrovolné. Můžeme si vyzkoušet různé typy aktivit, které vytvářejí příležitosti pro žáky i učitele. 

Cíl

Účastníci zformulují, které konkrétní dovednosti žáků by chtěli rozvíjet na třídnických hodinách. Prožijí ukázky třídnických hodin s konkrétními cíli v oblasti osobnostní a sociální výchovy (OSV). Seznámí se s teorií reflexe a vyzkouší se reflexi vést. Dají dohromady situace ze své praxe, kterým by se chtěli na třídnických hodinách věnovat. Seznámí se s metodikami OSV, ve kterých jsou uvedeny konkrétní cíle OSV, jim odpovídající metody a náměty pro reflexi. V závěru kurzu s lektorem prodiskutují možnosti organizace třídnických hodin ve škole.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, učitelé gymnázií

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.