Dobrodružné hry v přírodě a jejich využití v pedagogické praxi

Dobrodružné hry v přírodě a jejich využití v pedagogické praxi

Anotace

Dobrodružství je něco nečekaného, co nás vtáhne do děje. To nabízíme v rámci semináře s dílnou, který může probíhat venku i uvnitř školy. Tajemství a napětí můžeme zažít všude. Naše třída bude jásat, když takovou hru připravíme. Nemáme však na mysli bojovky, kde někdo udělá Baf!

Cíl

Účastníci se seznámí se zásadami vedení dobrodružných aktivit v přírodě i ve škole.  Projdou vybranými aktivitami s konkrétními cíli v oblasti osobnostního i sociálního rozvoje, v tématech sebepoznání, sebepojetí a kreativity. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí. Seznámí se s problémovými situacemi, ke kterým ve skupině dochází při aktivitách v přírodě a s možnostmi jejich řešení. Definují možné přínosy dobrodružných aktivit pro žáky.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Rozsah

8 hodin vyučovacích

Cena

U akreditovaných kurzů se účtuje 3.000 Kč za hodinu práce jednoho lektora, poplatek za přípravu učebních materiálů a vystavení osvědčení. Dopravu lektorů v Praze neúčtujeme. U výjezdových či vícedenních kurzů objednatel hradí ubytování, stravování a dopravu lektorů.