Zlepšujeme vztahy v naší třídě

Zlepšujeme vztahy v naší třídě

Ve třídě je špatná atmosféra, žáci se slovně nebo fyzicky napadají?

Anotace

Žáci společně s lektory hledají řešení konkrétních komunikačních situací a situací z každodenního života třídy. Žáci dostanou příležitost vyjádřit a obhájit svůj názor a zjistit, za jakých podmínek se daří úspěšně spolupracovat. Mohou objevit a definovat výhody dobrého společného vycházení. Naučí se, jak se přijatelně vyjadřovat, když jim něco vadí. Naučí se neagresivně sdělovat, co se jim nelíbí a co oceňují na druhých lidech.

Hlavním cílem programu selektivní primární prevence je zmírnění následků rizikového chování žáků. Především jde o agresivní chování žáků, o prevenci šikany a kyberšikany.

Obsahuje aktivity diagnostické, analyzuje očekávání žáků, dohaduje řešení, zajistí pozitivní změnu ve třídě a startuje zlepšení vztahů.

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

Rozsah

8 vyučovacích hod (4 hod ve 2 následujících dnech) + 2 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem a s poradenským pracovištěm školy
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

17 600 Kč