Zdravotnický kurz

Zdravotnický kurz

Potřebuje třída silný společný zážitek a naučit se něco opravdu potřebného?

Anotace

Žáci se naučí aktivně poskytovat základní první pomoc. Program využívá simulovaných situací, do kterých se zapojuje celá třída. Cílem kurzu je rovněž posílit ochotu žáků poskytovat první pomoc. Program pomocí tréninku se spolužáky přispívá k rozvoji vzájemných vztahů ve třídě, buduje postoje žáků aktivně pomáhat druhým.

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

Střední školy

Rozsah

4 vyučovací hodiny
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč

6-8 vyučovacích hodin
+ 1 hod konzultace

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

11 700 Kč
- 15 600 Kč