Vzdělávací zdravotnický kurz

Vzdělávací zdravotnický kurz

Chcete rozšířit znalosti žáků a umožnit jim vyzkoušet je v praxi?

Anotace

Vzdělávací program, který vhodně doplňuje znalosti žáků získané při vyučování předmětů Člověk a jeho svět nebo Biologie člověka. Žáci si zopakují znalosti o zdraví člověka, anatomii a získají dovednosti poskytnout první pomoc. Zjistí svoje schopnosti a budou mít příležitost vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi při simulacích zranění. Každý žák kurzu se může stát figurantem s namaskovaným zraněním i ošetřujícím. Žáci získají do života základní potřebné dovednosti a postoje pomáhat druhým lidem.

Detaily kurzu

Kde:

Ve škole, v okolí školy nebo v místě konání třídního výletu

1. stupeň ZŠ

Rozsah

4 vyučovací hod
+ 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč

2. stupeň ZŠ

Rozsah

6-8 vyučovacích hodin
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

11 700 Kč
- 15 600 Kč