Stmelovací program

Stmelovací program

Třída se dokáže sama zorganizovat, úspěšně vyřešit problém nebo splnit úkol.

Anotace

Program všeobecné primární prevence přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu. Cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností.

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

Rozsah

8 vyučovacích hod (4 hod ve 2 následujících dnech) + 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

15 600 Kč

12 vyučovacích hod (6 hod ve 2 následujících dnech) + 1 hod konzultace

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

23 400 Kč