První pomoc – spolupráce ve třídě

První pomoc – spolupráce ve třídě

Potřebuje třída silný společný zážitek a naučit se něco opravdu potřebného?

Anotace

Žáci se naučí aktivně poskytovat základní první pomoc. Program využívá simulovaných situací, do kterých se zapojuje celá třída. Cílem kurzu je rovněž posílit ochotu žáků poskytovat první pomoc. Program pomocí tréninku se spolužáky přispívá k rozvoji vzájemných vztahů ve třídě, buduje postoje žáků aktivně pomáhat druhým.

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

1. stupeň ZŠ

Rozsah

4 vyučovací hodiny
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč

2. stupeň ZŠ

Rozsah

6-8 vyučovacích hodin
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

11 700 Kč
- 15 600 Kč