Prevence šikany

Chcete předejít vzniku šikany ve třídě?

Anotace

Program všeobecné primární prevence je zaměřen na zdravé vztahy mezi žáky a budování bezpečného klimatu ve třídě. Během programu žáci definují, jaké chování je pro ně nepřijatelné, naučí se rozpoznávat šikanu a reagovat na ni neohrožujícím způsobem. Vyzkouší si jak se jí účinně bránit jako oběť, i jako pozorovatel.

Obsahem programu jsou modelové situace a aktivity vedoucí k porozumění motivů lidského jednání, agresivity, manipulace okolím, výuka neagresivní komunikace, podávání zpětné vazby.

Detaily kurzu

Kde:

Třída

1. stupeň ZŠ

Rozsah

4 vyučovací hod
+ 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč

2. stupeň ZŠ

Rozsah

6 vyučovacích hod/1denní + 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

11 700 Kč

8 vyučovacích hod/2denní + 1 hod konzultace

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

15 600 Kč