Prevence nelátkových závislostí

Prevence nelátkových závislostí

Baví se žáci více o času stráveném online, chybí jim mobil?

Anotace

Program všeobecné primární prevence, v němž žáci získají informace o rizicích návykového chování při používání mobilních telefonů, počítačů, herních konzolí.

Obsahem jsou aktivity zaměřené na rozpoznávání nebezpečí plynoucích z online prostředí, na prožitek a kritický pohled na marketingově agresivní a manipulativní hry ve virtuálním prostředí, na rozvoj kritického myšlení a na budování zdravých životních postojů.

Detaily kurzu

Kde:

Třída

Rozsah

4 vyučovací hodiny
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč