Pokračujeme spolu – dlouhodobý program primární prevence pro školu

Pokračujeme spolu – dlouhodobý program primární prevence pro školu

Dlouhodobé zaměření na témata OSV a příprava žáků na přechod do dospělého života

Anotace

Program je složen z výjezdových kurzů Projektu Odyssea, z. s. v každém ročníku s konkrétním vybraným tématem. Doporučujeme pro žáky 2. stupně základní školy.

Např.:

6.ročník – ALFA Adaptační kurz

7.ročník – Kurz prevence šikany/závislostí

8.ročník – Kurz první pomoci

9. ročník – Odrazový můstek/Kurz na rozlučku

Detaily kurzu

Kde:

V místě konání školních výletů

2. stupeň ZŠ

Rozsah

16 vyučovacích hod
v 6 blocích během
2 nebo 2 a ½
následujících dní

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

26 500 Kč

a náklady na ubytování, stravování a dopravu lektorů

Cena je zvýhodněná a dotovaná Projektem Odyssea, z. s.